న్యూస్ పేపర్ స్టైల్ పోస్ట్

ఈ క్రింది విధంగా మొదటి అక్షరం లావుగా మిగిలిన అక్షరాలన్నీ నార్మల్ గా ఉండేట్లుగా న్యూస్ పేపర్ స్టైల్
మీ పోస్ట్ కు న్యూస్ పేపర్ స్టైల్ అప్లై చేయడానికి ఈ క్రింది విధంగా సెట్టింగ్స్ చేయండి...It is very Easy

1. కొత్త పోస్ట్ చేసేటపుడు...ఈ క్రింది విధంగా Edit Html క్లిక్ చేయండి


2.ఈ క్రింది కోడ్ ను కాపీ చేసి పోస్ట్ బాక్స్ లో పేస్ట్ చేయండి.
<span style="float:left;color: #000;background:#fff;line-height:80px; padding-:1px 5px 0 0; font-family:times; font-size:100px;">మొదటి అక్షరం</span>3. తర్వాత కోడ్ లో మొదటి అక్షరం...ప్లేస్ లో మీ పోస్ట్ లోని మొదటి అక్షరం ను రీప్లేస్ చేసి PUBLISH POST క్లిక్ చేయండి.
ఇక మీ పోస్ట్ కు న్యూస్ పేపర్ స్టైల్ యాడ్ అయినట్లే

No comments:

Post a Comment