మీ పోస్ట్ కు పై భాగాన దాని బ్రౌజింగ్ అడ్రస్ కనపడాలంటే?పైన చూపిన విధంగా మీ ప్రతి పోస్ట్ కు పైన మీరు ఏ పేజీలో ఉన్నది తెలుసుకోవాలంటే, ఈ క్రింది విధంగా సెట్టింగ్స్ చేయండి.


1. మీ బ్లాగును బ్యాకప్ తీస్కోండి.

2 .Expand Widget Templates కు టిక్ మార్క్ పెట్టండి.


3. మీ టెంప్లేట్ లో ఈ క్రింది కోడ్ ను కనుగొనండి.

]]></b:skin>4. క్రింది కోడ్ ను కాపీ చేస్కొని, పైన కోడ్ ]]></b:skin>కు కరెక్ట్ గా పై లెన్ లోకి వచ్చేటట్లుగా పేస్ట్ చేయండి.
.breadcrumbs { <br />
padding:5px 5px 5px 0px; <br />
margin: 0px 0px 15px 0px; <br />
font-size:95%; <br />
line-height: 1.4em; <br />
border-bottom:3px double #e6e4e3; <br />
}

5. మళ్లీ మీ టెంప్లేట్ లో ఈ క్రింది కోడ్ ను పోలిన కోడ్ ను కనుగొనండి.
<div class='post hentry>

6.ఈ క్రింది కోడ్ ను కాపీ చేసి కరెక్ట్ గా<div class='post hentry>లైన్ క్రిందే పేస్ట్ చేయండి.
<b:if cond='data:blog.homepageUrl == data:blog.url'>
<b:else/>
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
<div class='breadcrumbs'>

Browse &#187; <a expr:href='data:blog.homepageUrl' rel='tag'>Home</a>
<b:loop values='data:posts' var='post'>
<b:if cond='data:post.labels'>
<b:loop values='data:post.labels' var='label'>
<b:if cond='data:label.isLast == &quot;true&quot;'> &#187;
<a expr:href='data:label.url' rel='tag'><data:label.name/></a>
</b:if>
&#187; <span><data:post.title/></span>
</b:loop>
</b:if>
</b:loop>

</div>
</b:if>
<b:else/>
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;archive&quot;'>
<div class='breadcrumbs'>
Browse &#187; <a expr:href='data:blog.homepageUrl'>Home</a> &#187; Archives for <data:blog.pageName/>
</div>
</b:if>
<b:else/>
<b:if cond='data:navMessage'>
<div class='breadcrumbs'>
<data:navMessage/>
</div>
</b:if>
</b:if>7. SAVE TEMPLATE బటన్ ను క్లిక్ చేసి మీ బ్లాగును ఓపెన్ చేసి చూడండి. ఇక మీ బ్లాగు లోని ప్రతి పోస్ట్ పైన ఆ పోస్ట్ యొక్క బ్రౌజింగ్ అడ్రస్ ను చూడగలుగుతారు.

No comments:

Post a Comment