మీ పోస్ట్ క్రింది భాగాన దానికి రిలేటెడ్ పోస్టులు కనపడాలంటే?

ఒక సారి ఆలోచించండి. మీ పోస్టులకు రిలేటెడ్ పోస్టులను తగిలిస్తే విజిటర్స్ సులభంగా మీ పోస్టులు అన్నీ చదవటానికి వీలుంటుందేమో?....ఐతే మరి రిలేటెడ్ పోస్టులను ఎలా యాడ్ చేయాలో చూద్దామా?ఉదా:కు ఈ పోస్టును క్రింది కి జరిపి చూడండి..ఇలాంటి మరిన్ని పోస్టులు క్రింద చూడండి అని వుంటుంది. దాని క్రిందే ఈ పోస్టుకు రిలేటెడ్ పోస్టులు కనిపిస్తుంటాయి. వాటిని క్లిక్ చేసి ఇలాంటి మరొక పోస్టును చదువగలరు.

1.మీ బ్లాగును బ్యాకప్ తీస్కోండి.

2.Expand Widget Templates కు టిక్ మార్క్ పెట్టండి.3. మీ టెంప్లేట్ కోడ్ లో </head> ఎక్కడ ఉందో కనుగొనండి. ఈ క్రింది కోడ్ ను కాపీ చేస్కొని కరెక్ట్ గా </head> పైననే పేస్ట్ చేయండి. క్రింది కోడ్ లో రెడ్ లెటర్స్ లో ఉన్న(http://i613.photobucket.com/albums/tt218/mahigrafix_photos/arow-1.gif) URL address రిలేటెడ్ పోస్టుకు ముందు భాగాన వచ్చే ఇండెక్స్ బులెట్ యారో...ఒక వేళ దానిని మార్చుకోవాలంటే మీరు సొంతంగా అలాంటి చిన్న ఇమేజిని అప్ లోడ్ చేసి ఆ అడ్రస్ ను రెడ్ లెటర్స్ దగ్గర రీప్లేస్ చేయండి. తర్వాత ఫాంట్ సైజ్ తక్కువగా ఉన్నట్లనిపిస్తే క్రింద రెడ్ కలర్ లో ఉన్న 11 ను 15 గా మార్చి చూడండి
<style>
#related-posts {
float : left;
width : 540px;
margin-top:20px;
margin-left : 5px;
margin-bottom:20px;
font : 11px Verdana;
margin-bottom:10px;
}
#related-posts .widget {
list-style-type : none;
margin : 5px 0 5px 0;
padding : 0;
}
#related-posts .widget h2, #related-posts h2 {
color : #940f04;
font-size : 20px;
font-weight : normal;
margin : 5px 7px 0;
padding : 0 0 5px;
}
#related-posts a {
color : #054474;
font-size : 11px;
text-decoration : none;
}
#related-posts a:hover {
color : #054474;
text-decoration : none;
}
#related-posts ul {
border : medium none;
margin : 10px;
padding : 0;
}
#related-posts ul li {
display : block;
background : url("http://i613.photobucket.com/albums/tt218/mahigrafix_photos/arow-1.gif") no-repeat 0 0;
margin : 0;
padding-top : 0;
padding-right : 0;
padding-bottom : 1px;
padding-left : 16px;
margin-bottom : 5px;
line-height : 2em;
border-bottom:1px dotted #cccccc;
}
</style>
<script src='http://www.geocities.com/mahigrafix/posts.js' type='text/javascript'/>4.తర్వాత మీ టెంప్లేట్ కోడ్ లో <p><data:post.body/></p> ఎక్కడ ఉందో కనుగొనండి. ఈ క్రింది కోడ్ ను కాపీ చేస్కొని కరెక్ట్ గా <p><data:post.body/></p> క్రింద లైన్ లో వచ్చేటట్లు పేస్ట్ చేయండి. క్రింద ఎరుపు రంగు అక్షరాల ప్లేస్ లో మీకు నచ్చిన మ్యాటర్ పెట్టుకోవచ్చు
<b:if cond='data:blog.pageType == "item"'>
<div id="related-posts">
<font face='Arial' size='3'><b>ఇలాంటి మరిన్ని పోస్టులు క్రింద చూడండి: </b></font><font color='#FFFFFF'><b:loop values='data:post.labels' var='label'><data:label.name/><b:if cond='data:label.isLast != &quot;true&quot;'>,</b:if><b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
<script expr:src='&quot;/feeds/posts/default/-/&quot; + data:label.name + &quot;?alt=json-in-script&amp;callback=related_results_labels&amp;max-results=5&quot;' type='text/javascript'/></b:if></b:loop> </font>
<script type='text/javascript'> removeRelatedDuplicates(); printRelatedLabels();
</script>
</div></b:if>5. SAVE TEMPLATE క్లిక్ చేయండి. ఇక మీ పోస్టుల క్రింద రిలేటడ్ పోస్టులు ఆటోమేటిక్ గా ఏర్పడి ఉంటాయి.

1 comment: