మీ బ్లాగులో క్రింది వైపు మిగిలన పేజీల బటన్స్ కనపడాలంటే?

ఈ విధంగా మీ బ్లాగులోని పేజీ కి అడుగు భాగాన పేజి నావిగేషన్ బటన్స్ పెట్టాలనుకుంటే ఈ క్రింది స్టెప్స్ ఫాలో అవుతే చాలు.

1. బ్లాగర్.కామ్ లో మీ అకౌంట్ లోకి లాగిని అవండి.
2. తర్వాత Dashboard >> Layout >> Page elements >> Add a Gadget >> HTML/JavaScript ను ఓపెన్ చేసి ఈ క్రింది కోడ్ ను అందులో పేస్ట్ చేసి సేవ్ చేయండి.
<style>

.showpageArea a {

text-decoration:underline;

}

.showpageNum a {

font-weight: bold;

text-decoration:none;

border: 1px solid #000;

background-color:#fff;

margin:0 3px;

padding:3px;

}

.showpageNum a:hover {

border: 1px solid #000;

background-color:#057BD3;

}

.showpagePoint {

color:#fff;

font-weight: bold;

text-decoration:blink;

border: 1px solid #000;

background: #057BD3;

margin:0 3px;

padding:3px;

}

.showpageOf {

text-decoration:none;

padding:3px;

margin: 0 3px 0 0;

}

.showpage a {

text-decoration:none;

border: 1px solid #000;

padding:3px;

}

.showpage a:hover {

text-decoration:none;

}

.showpageNum a:link,.showpage a:link {

text-decoration:none;

color:#333;

}


</style>


 


<script type="text/javascript">


function showpageCount(json) {

var thisUrl = location.href;

var htmlMap = new Array();

var isFirstPage = thisUrl.substring(thisUrl.length-14,thisUrl.length)==".blogspot.com/";

var isLablePage = thisUrl.indexOf("/search/label/")!=-1;

var isPage = thisUrl.indexOf("/search?updated")!=-1;

var thisLable = isLablePage ? thisUrl.substr(thisUrl.indexOf("/search/label/")+14,thisUrl.length) : "";

thisLable = thisLable.indexOf("?")!=-1 ? thisLable.substr(0,thisLable.indexOf("?")) : thisLable;

var thisNum = 1;

var postNum=1;

var itemCount = 0;

var fFlag = 0;

var eFlag = 0;

var html= '';

var upPageHtml ='';

var downPageHtml ='';


var pageCount=5;

var displayPageNum=5;

var firstPageWord = 'First';

var endPageWord = 'Last';

var upPageWord ='Previous';

var downPageWord ='Next';


 


var labelHtml = '<span class="showpageNum"><a href="/search/label/'+thisLable+'?&max-results='+pageCount+'">';


for(var i=0, post; post = json.feed.entry[i]; i++) {

var timestamp = post.published.$t.substr(0,10);

var title = post.title.$t;

if(isLablePage){

if(title!=''){

if(post.category){

for(var c=0, post_category; post_category = post.category[c]; c++) {

if(encodeURIComponent(post_category.term)==thisLable){

if(itemCount==0 || (itemCount % pageCount ==(pageCount-1))){

if(thisUrl.indexOf(timestamp)!=-1 ){

thisNum = postNum;

}


postNum++;

htmlMap[htmlMap.length] = '/search/label/'+thisLable+'?updated-max='+timestamp+'T00%3A00%3A00%2B08%3A00&max-results='+pageCount;

}

}

}

}//end if(post.category){


itemCount++;

}


}else{

if(title!=''){

if(itemCount==0 || (itemCount % pageCount ==(pageCount-1))){

if(thisUrl.indexOf(timestamp)!=-1 ){

thisNum = postNum;

}


if(title!='') postNum++;

htmlMap[htmlMap.length] = '/search?updated-max='+timestamp+'T00%3A00%3A00%2B08%3A00&max-results='+pageCount;

}

}

itemCount++;

}

}


for(var p =0;p< htmlMap.length;p++){

if(p>=(thisNum-displayPageNum-1) && p<(thisNum+displayPageNum)){

if(fFlag ==0 && p == thisNum-2){

if(thisNum==2){

if(isLablePage){

upPageHtml = labelHtml + upPageWord +'</a></span>';

}else{

upPageHtml = '<span class="showpage"><a href="/">'+ upPageWord +'</a></span>';

}

}else{

upPageHtml = '<span class="showpage"><a href="'+htmlMap[p]+'">'+ upPageWord +'</a></span>';

}


fFlag++;

}


if(p==(thisNum-1)){

html += '&nbsp;<span class="showpagePoint"><u>'+thisNum+'</u></span>';

}else{

if(p==0){

if(isLablePage){

html = labelHtml+'1</a></span>';

}else{

html += '<span class="showpageNum"><a href="/">1</a></span>';

}

}else{

html += '<span class="showpageNum"><a href="'+htmlMap[p]+'">'+ (p+1) +' </a></span>';

}

}


if(eFlag ==0 && p == thisNum){

downPageHtml = '<span class="showpage"> <a href="'+htmlMap[p]+'">'+ downPageWord +'</a></span>';

eFlag++;

}

}//end if(p>=(thisNum-displayPageNum-1) && p<(thisNum+displayPageNum)){

}//end for(var p =0;p< htmlMap.length;p++){


if(thisNum>1){

if(!isLablePage){

html = '<span class="showpage"><a href="/">'+ firstPageWord +' </a></span>'+upPageHtml+' '+html +' ';

}else{

html = ''+labelHtml + firstPageWord +' </a></span>'+upPageHtml+' '+html +' ';

}

}


html = '<div class="showpageArea"><span style="padding: 2px 4px 2px 4px;margin: 2px 2px 2px 2px;border: 1px solid #333; background-" class="showpage">Page '+thisNum+' of '+(postNum-1)+': </span>'+html;


if(thisNum<(postNum-1)){

html += downPageHtml;

html += '<span class="showpage"><a href="'+htmlMap[htmlMap.length-1]+'"> '+endPageWord+'</a></span>';

}


if(postNum==1) postNum++;

html += '</div>';


if(isPage || isFirstPage || isLablePage){

var pageArea = document.getElementsByName("pageArea");

var blogPager = document.getElementById("blog-pager");


if(postNum <= 2){

html ='';

}


for(var p =0;p< pageArea.length;p++){

pageArea[p].innerHTML = html;

}


if(pageArea&&pageArea.length>0){

html ='';

}


if(blogPager){

blogPager.innerHTML = html;

}

}


}

</script>


<script src="/feeds/posts/summary?alt=json-in-script&callback=showpageCount&max-results=99999" type="text/javascript"></script>

<div style="text-align:right;font-size:10px;color:000000;margin-top:15px;display:none;"> <a href="http://anshuldudeja.blogspot.com">Grab this Widget ~ World Of Blogging</a></div>

3. తర్వాత మీరు యాడ్ చేసిన HTML/JavaScript గాడ్జెట్ ను డ్రాగ్ చేసి కరెక్ట్ గా BlogPosts క్రింద వచ్చేటట్లుగా సెట్ చేసి సేవ్ చేయండి. మీకేమైనా సందేహాలుంటే వెంటనే కామెంట్ చేయండి.

7 comments:

 1. థాంక్స్ మహేష్ గారు, నేను నా బ్లాగులో మార్పులు చేసుకున్నాను, మరికొన్ని ట్రిక్కుల కోసం వెయిటింగ్,,

  ReplyDelete
 2. జ్యోతి గారు,
  త్వరలోనే ఇంకా మంచి మంచి బ్లాగ్ హ్యాకింగ్ విడ్జెట్ ట్రిక్స్ పెడతాను. థాంక్యూ

  ReplyDelete
 3. సరిగ్గా మీరు చెప్పినట్లే చేశాను. కానీ పని జరగలేదు. ఎందువల్లనంటారు ?

  ReplyDelete
 4. సర్ ఇపుడే నేను ఇదే కోడ్ ను కాపీ చేస్కొని http://mahigrafix.blogspot.com/ కు అప్లై చేశాను బాగానే పని చేస్తుంది. కోడ్ యాడ్ చేసిన తర్వాత ఆ గాడ్జెట్ ను బ్లాగ్ పోస్ట్స్ కిందకు డ్రాగ్ చేసి పెట్టండి. ఇంకొక సారి ట్రై చేయండి. తప్పకుండా వస్తుంది.

  ReplyDelete
 5. మహి గారికి ధన్యవాదములు.
  నేను కూడా నా బ్లాగులో ఈ విధంగా పెట్తేసుకున్నా.

  ReplyDelete
 6. స్వాతి గారు,
  మీరు నా బ్లాగు ట్యుటోరియల్స్ చదివి సక్సెస్ అయినందుకు సంతోషం...థాంక్యూ ఫర్ రీడింగ్ మై బ్లాగ్

  ReplyDelete
 7. మహి గారు నమస్కారం,

  నేను నా బ్లాగు ని మీ లాగా నే డిజైన్ చేసుకున్నాను.
  మీరు ఇలాంటి ఫోస్ట్ లు చేస్తుంటారనీ ఏదురుచూస్తుంటాను.
  మీ ప్రసాద్
  www.telugusoft.blogspot.com

  ReplyDelete