బ్లాగులో మీ పేరుకు కాని, మీకు నచ్చిన ఇమేజికి కాని రైన్ ఎఫెక్ట్ ఇవ్వడం ఎలా?

ఈ బ్లాగులో గమనించండి. mahigrafix అనే పదము రైన్ ఎఫెక్ట్ తో పని చేస్తుంది. mahigrafix ప్లేస్ లో మీకు నచ్చిన ఇమేజ్ ను పెట్టుకోవచ్చు. టెస్టింగ్ కోసం రఫ్ గా అప్పటికప్పుడు ఈ ఇమేజిని తయారు చేసి పెట్టాను. Optimize చేస్తే ఇంకా క్లారిటీ వస్తుంది. వైట్ బ్యాక్ గ్రౌండ్ ఉన్న టెంప్లేట్స్ కి ఈ ఎఫెక్ట్ కరెక్ట్ గా సెట్ అవుతుంది. ఈ విధంగా మీ ఇమేజ్ రైన్ ఎఫెక్ట్ లో రావటానికి ఏం చేయాలో ఈ ట్యుటోరియల్ లో తెలుసుకుందాం.
1. మొదట మీరు తయారు చేస్కున్న gif animation ఫైల్ ను www.tinypic.com లాంటి ఫ్రీ ఇమేజి హోస్టింగ్ లోకి అప్ లోడ్ చేసి ఆ ఇమేజి యొక్క Direct Link ను కాపీ చేస్కోండి.
2. ఈ క్రింది కోడ్ ను నోట్ ప్యాడ్ లోకి కాపీ చేస్కొని కోడ్ లోని రెడ్ కలర్ లెటర్స్ ను మీరు పైనకాపీ చేస్కున్న ఇమేజి కోడ్ తో రీప్లేస్ చేసి, notepad ను saveas ద్వారా rainfall.js అని సేవ్ చేయండి.
var snowsrc="http://i40.tinypic.com/1zfm0x3.gif" var no = 3; var hidesnowtime = 0; var snowdistance = "pageheight";///////////Stop Config////////////////////////////////// var ie4up = (document.all) ? 1 : 0;
var ns6up = (document.getElementById&&!document.all) ? 1 : 0; function iecompattest(){
return (document.compatMode && document.compatMode!="BackCompat")? document.documentElement : document.body
} var dx, xp, yp; // coordinate and position variables
var am, stx, sty; // amplitude and step variables
var i, doc_width = 800, doc_height = 600;
if (ns6up) {
doc_width = self.innerWidth;
doc_height = self.innerHeight;
} else if (ie4up) {
doc_width = iecompattest().clientWidth;
doc_height = iecompattest().clientHeight;
} dx = new Array();
xp = new Array();
yp = new Array();
am = new Array();
stx = new Array();
sty = new Array();
snowsrc=(snowsrc.indexOf("dynamicdrive.com")!=-1)? "snow.gif" : snowsrc
for (i = 0; i < no; ++ i) {
dx[i] = 0; // set coordinate variables
xp[i] = Math.random()*(doc_width-50); // set position variables
yp[i] = Math.random()*doc_height;
am[i] = Math.random()*20; // set amplitude variables
stx[i] = 0.02 + Math.random()/10; // set step variables
sty[i] = 0.7 + Math.random(); // set step variables
if (ie4up||ns6up) {
if (i == 0) {
document.write("<div id=\"dot"+ i +"\" style=\"POSITION: absolute; Z-INDEX: "+ i +"; VISIBILITY: visible; TOP: 15px; LEFT: 15px;\"><img src='"+snowsrc+"' border=\"0\"><\/div>");
} else {
document.write("<div id=\"dot"+ i +"\" style=\"POSITION: absolute; Z-INDEX: "+ i +"; VISIBILITY: visible; TOP: 15px; LEFT: 15px;\"><img src='"+snowsrc+"' border=\"0\"><\/div>");
}
}
} function snowIE_NS6() { // IE and NS6 main animation function
doc_width = ns6up?window.innerWidth-10 : iecompattest().clientWidth-10;
doc_height=(window.innerHeight && snowdistance=="windowheight")? window.innerHeight : (ie4up && snowdistance=="windowheight")? iecompattest().clientHeight : (ie4up && !window.opera && snowdistance=="pageheight")? iecompattest().scrollHeight : iecompattest().offsetHeight;
for (i = 0; i < no; ++ i) { // iterate for every dot
yp[i] += sty[i];
if (yp[i] > doc_height-50) {
xp[i] = Math.random()*(doc_width-am[i]-30);
yp[i] = 0;
stx[i] = 0.02 + Math.random()/10;
sty[i] = 0.7 + Math.random();
}
dx[i] += stx[i];
document.getElementById("dot"+i).style.top=yp[i]+"px";
document.getElementById("dot"+i).style.left=xp[i] + am[i]*Math.sin(dx[i])+"px";
}
snowtimer=setTimeout("snowIE_NS6()", 10);
} function hidesnow(){
if (window.snowtimer) clearTimeout(snowtimer)
for (i=0; i<no; i++) document.getElementById("dot"+i).style.visibility="hidden"
}
if (ie4up||ns6up){
snowIE_NS6();
if (hidesnowtime>0)
setTimeout("hidesnow()", hidesnowtime*1000)
}

3. తర్వాత http://geocities.yahoo.com లో కి మీ యాహూ ఐడీతో లాగిన్ అయి, rainfall.js ను అప్ లోడ్ చేసి ఈ ఫైల్ పాత్ కోడ్ ను కాపీ చేస్కోండి.
4. ఈ క్రింది కోడ్ లో రెడ్ కలర్ కోడ్ ను rainfall.js పాత్ కోడ్ తో రీప్లేస్ చేసి ఈ పూర్తి కోడ్ ను మీ బ్లాగు Edit Html code లో క్రింది లైన్ లోకి కాపీ చేసి PREVIEW ను క్లిక్ చేసి చూడండి. అంతా ఓకే అయితే SAVE TEMPLATE ను క్లిక్ చేయండి.<script type="text/javascript" src="http://www.geocities.com/mahigrafix/rainfall.js">

</script> <table width="837" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" height="10">
<tr> <td height="10">&nbsp;</td>
</tr> </table>మీ సందేహాలను తీర్చుకోవడానికి www.mahigrafix.com/forum లో సభ్యులుగా చేరండి.

1 comment:

  1. Good posting! more professional web templates at itemplatez.com... its a easy download.

    ReplyDelete