ఇక Blogger నుండే Readmore... link పొందండి - Tutorial

బ్లాగర్ టెంప్లేట్లకు ఇక బ్లాగర్ వాళ్లే రీడ్ మోర్ సదుపాయాన్ని కలిగిస్తున్నారు.

మీ పోస్టులకు రీడ్ మోర్ సదుపాయాన్ని పొందడానికి ఈ క్రింది స్టెప్స్ ఫాలో అవండి.

Demo: http://mahigrafixdemo.blogspot.com/

1. మొదట http://draft.blogger.com లోకి మీ ఐడీ మరియు పాస్వర్డ్ లతో లాగిన్ అవండి.

2. తర్వాత ఈ క్రింద చూపిన విధంగా Settings >> Basic >> Select Post editor >> Updated post editor ను సెలెక్ట్ చేసి సేవ్ చేయండి.

No comments:

Post a Comment